A Történetem szakasz olyan novellákat foglal magába, ahol valós történelmi helyzetet vagy történést dolgoztam fel az elképzeléseim szerint. Akár így is történhetett volna…

Kopogás a pesti macskaköveken

A professzor csendben nyitotta az ajtót, ahogy fáradtan visszaérkezett a szobájába. Megpillantotta a rá váró beteg katonai zubbonyát a szék támlájára akasztva, majd a magas férfit is, ahogy a polc előtt szálegyenesen állt. Egyik keze a zsebében, a másikkal a polcon matatott. – Bazaltkövek. Ugye milyen szép sima a felületük? Siessünk, kérem, vegye le az

Vér, orgona és whisky

Frida asszony majd tíz éve minden reggel végigment a Magyar utcán. Délelőtt tíz előtt sosem lépett ki a gyönyörű tűzpiros kapun, mert addigra húzódtak vissza a szeme alatti karikák. A vastag festékréteg, hatvan év felett már nem mindenre megoldás – mondogatta a lányainak. Arról pedig szó sem lehetett, hogy a déli harangszó kint érje, mert

Pannónia Quelléje

– Engem keres? – lépett Zsigmondy Vilmos elé egy furcsa öregember. Kifogástalanul öltözött úr volt. Fekete cilindere alatt teljesen ősz, de arca ránctalan. Fehér kesztyűs kezével egy sétapálcára támaszkodott, fémből készült vége egy hegyes orrú kutyafejet ábrázolt. Alig volt a nyüzsgés a fúrótorony körül, már nem voltak kíváncsiskodók, csak megfáradt munkások lézengtek. Kilenc eredménytelen év

A fába rejtett idő (mese némi valóságalappal)

Akira Miyawaki keserű sóhajtását az egész világ hallotta. Fájt látnia, hogy a korábbi buja erdőkkel és legelőkkel tarkított városa, néhány szegletet leszámítva, kővé keményedett szürke porrá változott. Oly korban élt ugyanis, amikor forróság, porvihar, váratlan hóesés, vagy özönvíz követték egymást kiszámíthatatlanul. Az emberek bezárkóztak a föld alatti csöveken érkező energiával fűtött-hűtött betonházaikba, és csak a

Máglya

Máglya című írásom 2023. február 24-én jelent meg a Népszavában. https://nepszava.hu/3185791_bereczk-imola-maglya